Function Rooms

FUNCTION ROOMS

 

ห้องศรีวิชัย       

สามารถรองรับได้สูงสุดถึง 2,000 ท่าน และยังสามารถแบ่งเป็นห้องย่อยได้ 4 ห้อง เป็นห้องศรีวิชัย เอ บี ซี ดี แต่ละห้องสามารถรองรับได้ตั้งแต่ 100-600 ท่าน

ห้องศรีวิชัย

ห้องศรีวิชัยเอ

ห้องศรีวิชัย บี

ห้องศรีวิชัย บี

ห้องศรีวิชัย ซี

ห้องศรีวิชัย ซี

ศรีวิชัย ดี

ศรีวิชัย ดี

ห้องไชยา          

รองรับงานประชุมสัมมนา – เลี้ยงสังสรรค์ ตั้งแต่ 50-100 ท่าน

ห้องไชยา

ห้องไชยา

ห้องท่าวัง         

ด้วยห้องประชุมสีขาว และความพิถีพิถันในการออกแบบที่ทันสมัย สามารถรองรับงานประชุมและเลี้ยงสังสรรค์ โดยมีให้เลือก 3 ห้อง 

ห้องท่าวัง1 

  • สามารถรองรับได้ตั้งแต่ 60-120 ท่าน

ห้องท่าวัง 1

ห้องท่าวัง2 

  • สามารถรองรับได้ตั้งแต่ 40-60 ท่าน
ห้องท่าวัง 2

ห้องท่าวัง 2

ห้องท่าวัง3 

  • สามารถรองรับได้ตั้งแต่ 30-40 ท่าน

ห้องท่าวัง 3

ห้องริมน้ำ และ ห้องท่าเพชร

ด้วยบรรยากาศริมแม่น้ำ ทำให้เหมาะสำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์ และเป็นที่นิยมสำหรับจัดงานมงคลสมรส ตลอดจนงานประชุมต่างๆ สามารถรองรับได้ตั้งแต่ 100 – 700 ท่าน

ห้องริมน้ำ

ห้องริมน้ำ

ห้องริมน้ำ

ห้องท่าเพชร

ห้องท่าเพชร

วีไอพีท่าเพชร   

ห้องประชุมเล็ก ที่เหมาะสำหรับงานประชุมที่ต้องการความเป็นส่วนตัว งานเลี้ยงสังสรรค์-พบปะสังสรรค์กับครอบครัว  และเป็นที่นิยมของบริษัทต่างๆที่ต้องการทำวิจัยการตลาด ด้วยห้องประชุมที่สามารถเชื่อมต่อ หรือแบ่งย่อยเป็น 4 ห้องติดๆกันได้

ห้องวีไอพีท่าเพชร

ห้องจัดเลี้ยง และ ประชุมต่างๆ ของโรงแรม