Activities

ACTIVITIES

Enjoy The Beauty Of Nature

 

พักผ่อนอย่างมีความสุข ณ โรงแรมวังใต้ พร้อมทริปแนะนำสุดคุ้มค่า
ร่วมสัมผัสธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆภายในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี
ชิมอาหารพื้นเมืองรสเลิศ และบรรยากาศที่เป็นกันเองของชาวสุราษฎร์

 

ล่องเรือชมหิ่งห้อย

ความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติที่น่าทึ่ง พร้อมดื่มด่ำกับธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำตาปี สะดวกต่อการขึ้น-ลงเรือด้วยท่าเรือภายในโรงแรม

 

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

ใช้วันเวลาในชั่วโมงว่างๆ สักการะศาลหลักเมือง ต่อด้วยไหว้พระ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ วัดพัฒนาราม (วัดใหม่/วัดหลวงพ่อพัฒน์ นารโท) พระเกจิอาจารย์ดัง เป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวจังหวัดสุราษฎร์

 

ชมทิวทัศน์ของเมืองสุราษฎร์ 

ชมทิวทัศน์ของเมืองสุราษฎร์ฯ บนยอดเขาท่าเพชร สักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ฯ พระธาตุคู่เมืองสุราษฎร์ธานี ดื่มด่ำกับทัศนีย์ภาพเกินจินตนาการ พร้อมเกร็ดความรู้ด้านระบบนิเวศต่างๆ ณ อุทยานแห่งชาติเขาท่าเพชร